• PROLACTA MEDICA
  • Wypożyczalnia laktatorów
  • tel. 502 143 308

ELEKTROSTYMULATORY

elektrostymulatorstosowane w terapii inkontynencji (nietrzymania moczu), terapii wzmocnienia mięśni dna miednicy, oraz terapii bólu.

BioBravo

Elektrostymulator BioBravo jest niemieckim urządzeniem medycznym zalecanym w leczeniu wszelkich form nieotrzymania moczu, tak u kobiet jak i u mężczyzn. BioBravo może być stosowane w terapii:

  • wysiłkowego nietrzymania moczu
  • naglącego nietrzymania moczu
  • pęcherza nadreaktywnego

Zaleca się prowadzenie terapii w przypadku każdego stadium zaawansowania nietrzymania jako podstawowe rozwiązanie rehabilitacyjne stanowiące próbę wyeliminowania objawów inkontynencji, stosowane przed lub wraz z terapią farmakologiczną oraz przed i po zabiegach operacyjnych, a także w celach rehabilitacyjnych w celu wzmocnienia siły mięśni dna miednicy oraz w celu poprawy doznań seksualnych. Terapia poprzez elektrostymulację urządzeniem BioBravo jest formą leczenia zachowawczego, która winna stanowić pierwszyetap leczenia, pozwalający wyeliminować konieczność lub zwiększyć efekty prowadzenia innych form leczenia. Terapia za pomocą elektrostymulatora BioBravo jest formą elektrostymulacji biernej, która stymuluje pracę mięśni dna miednicy bez względu na zdolność pacjentki do sterowania pracą tej grupy mięśni oraz siłę ich pracy. Na skutek działania elektrostymulacji biernej z wykorzystaniem elektrostymulatora BioBravo możliwe jest wykształcenie umiejętności kontroli i sterowania pracą mięśni dna miednicy, co może przyczynić się do złagodzenia lub wyeliminowania nietrzymania moczu. Efektem elektrostymulacji u pacjentek posiadających zdolność do sterowania i odczuwania pracy mięśni dna miednicy jest poprawa ich wydolności i siły.

Wskazania do stosowania elektrostymulacji

w nietrzymaniu moczu

Elektrostymulacja jest skuteczną formą terapii w nietrzymaniu moczu, która często przynosi efekty skutkujące całkowitym lub częściowym ustąpieniem objawów inkontynencji. Próba terapii poprzez elektrostymulację winna być podjęta w każdym stadium zaawansowania nietrzymania moczu i w każdej jego formie. Terapia poprzez elektrostymulację może wywołać jedynie pozytywne efekty i nie może zaszkodzić pacjentce. Terapia za pomocą elektrostymulacji jest wskazana bez względu na wiek pacjentki. Podjęcie terapii w początkowym okresie nietrzymania moczu stanowi istotny czynnik wpływający na jej skuteczność. W zaawansowanych przypadkach nietrzymania moczu zauważalna poprawa może wymagać prowadzenia terapii w długim okresie i prowadzenia terapii w regularnych odstępach czasu.

poprawie doznań seksualnych

Elektrostymulacja przynosi pozytywne efekty także w przypadku osłabienia doznań seksualnych u pacjentek odczuwających częściowe zwiotczenie lub osłabienie mięśni dna miednicy na skutek przebytych porodów, menopauzy lub urazów, w tym także wynikających z przebytych zabiegów operacyjnych. Stymulacja pracy mięśni poprzez elektrostymulację wzmacniają siłę struktury mięśniowej otaczającej cewkę moczową, pochwę i odbytnicę, przez co poprawia jej zdolność do ściskania, czego efektem jest poprawa odczuwania doznań seksualnych.

Zasada działania

Elektrostymulator BioBravo jest stymulatorem neuro-mięśniowym działającym na zasadzie emisji prądów niskonapięciowych o zróżnicowanej charakterystyce w zakresie natężenia, długości impulsu, częstotliwości impulsów i charakterystyki emisji impulsów w czasie. Elektrostymulator BioBravo emituje prąd, który poprzez sondę dopochwową oraz elektrody naskórne stymuluje mięśnie dna miednicy do pracy. Na skutek wywoływania skurczów mięśni dna miednicy wzrasta siła mięśni dźwigacza odbytu, w tym w szczególności mięśnia łonowo – guzicznego pomiędzy brzegami którego mieszczą się wrota dźwigacza, gdzie przechodzi cewka moczowa oraz pochwa. Poprawia się także praca mięśnia zwieracza cewki moczowej, który obejmuje cewkę moczową. Wzmacniana jest także siła zwieracza zewnętrznego cewki moczowej znajdującego się na wysokości przepony moczowo – płciowej.